AC Service

Du kan snabbt och enkelt boka AC-service genom att kontakta oss.

AC Service.

Vi tar endast 1495 kr inkl. moms för en fullständig AC-service i R134a-system.

Det är lätt att bli vilseledd av priser på AC-service, då olika verkstäder inkluderar olika saker i priserna. Var noga att jämför vad som verkligen ingår i priset innan du bokar. Hos oss ingår alltid alla moment i en komplett AC-service. Inga extra avgifter tillkommer om systemet är helt.

Vår AC-service:

  • Tömning av gas samt trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare ingår.
  • Kontroll av hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna ingår.
  • Kostnad för eventuell påfyllning av köldmedium eller olja ingår dock inte utan tillkommer på ovan angivet pris.

Reparation

Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Certifierad AC-service

Du vet väl att du som kund är skyldig enligt lag att anlita en certifierad verkstad för jobb med AC. Du kan själv gå in på Incert för att hitta oss och våra andra seriösa kollegor som är certifierade i ditt område.

Mer om luftkonditionering och AC

Nästan alla bilar har numera luftkonditionering eller AC och det är ett separat system som är både tekniskt komplicerat och kräver specialistkompetens och utrustning för att testa och reparera. Vi är utbildade och certifierade för att hantera och fylla AC-system. Vi kan också hitta läckor, då vi har möjlighet att provtrycka systemet med kvävgas innan påfyllning av köldmedia.

Vad består en luftkonditionering utav?

Kompressorn som pumpar runt kylmedel och olja i systemet. Kondensorn tar emot det värmda kylmedlet och kyler ner det med hjälp av en fläkt när bilen står stilla och/eller en kylare som använder fartvinden när bilen rullar.
Kondensorn sitter oftast monterad i närheten av bilens vanliga kylare. Torkfiltret avfuktar och filtrerar kylmedlet. Förångaren, eller evaporatören, är stället där kylan kommer ut i kupén.
Den varma luften tas emot på ena sidan och kall luft lämnar på den andra. Expansionsventilen ser till att mängden kylmedel är tillräcklig i systemet. En mängd olika sensorer, termometrar, reläer och spjäll ser till att systemet fungerar som det ska, och att luften kyls på avsett vis.

Vilka olika typer av köldmedium finns det?

Det finns idag två huvudtyper av köldmedium för klimatanläggningar i bilar: R134a och R1234yf. Under de senaste åren har R1234yf blivit den vanligaste varianten i nya bilar, då R134a innehåller freon som är skadlig för ozonskiktet.

Boka din AC Service hos oss.

Du kan snabbt och enkelt boka AC-service genom att kontakta oss.

TRYGGT OCH SÄKERT.