Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet och därför behandlar vi dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd för att du ska känna dig trygg.

Integritetspolicy och dina rättigheter vid insamling av personuppgifter.

En personuppgift är varje upplysning som gör att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som person t.ex. förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, födelsedatum, lokaliseringsdata eller e-postadress.

Vi delar och överför inte dina personuppgifter till tredje parter. Dina personuppgifter används endast i det syfte de har lämnats för.

Radering av dina personuppgifter

Vi tar i allmänhet bort dina uppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt. Det är ändamålet med behandlingen som styr när radering sker, men senast 6 månader efter lämnade av personuppgifter. När lagringstiden är slut raderas de lagrade uppgifterna i enlighet därmed. Vill du ta bort dina personuppgifter i förtid vänligen maila till: info@nordmarkensmotor.se

​Personuppgiftsansvarig

För att kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor, hör av dig till oss. Vår kontaktinformation hittar du på hemsidan under ”Kontakt”.

Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig samt följande:

  • Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.
  • Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas.
  • Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
  • Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.
  • Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet – rätten innebär att klagomål avseende behandling av personuppgifter kan lämnas till ansvarig tillsynsmyndighet.

Vänligen maila till: info@nordmarkensmotor.se om du vill ha mer information.